św charbel

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

św charbel urodzony 8 maja 1828 –  zmarł 24 grudnia 1898. Mył maronickim mnichem i kapłanem z Libanu. W ciągu swojego życia zyskał szeroką reputację świętości i został kanonizowany przez Kościół katolicki. Jest znany wśród libańskich chrześcijan dzięki cudownym uzdrowieniom w odpowiedzi na modlitwy odmawiane przy jego grobie, znajdującym się w klasztorze Saint Maron, oraz ze swojej zdolności do jednoczenia chrześcijan i muzułmanów.

św charbel

św charbel

Sierota i pasterz

Święty charabel urodził się 8 maja 1828 r., Jedno z pięciorga dzieci urodzonych przez Antouna Zaaroura Makhloufa i Brigitta Chidiac. Mieszkali w wiosce Bekaa Kafra, prawdopodobnie najwyższej w górach Libanu. Jego ojciec zmarł w sierpniu 1831 r., Wracając z corvée do armii tureckiej, pozostawiając żonę wdową, aby opiekować się dziećmi. Później wyszła ponownie za mąż za mężczyznę, który poszedł po święcenia kapłańskie i został proboszczem wsi.

Mnich

W 1851 r. Youssef opuścił rodzinę i wstąpił do libańskiego zakonu maronitów w klasztorze Matki Bożej w Mayfouq, aby rozpocząć szkolenie mnicha, a następnie przeniósł się do klasztoru św. Marona w Annaya, położonego w dzielnicy Jbeil niedaleko Bejrutu. Tutaj otrzymał religijny zwyczaj mnicha i przyjął imię Charbel, po chrześcijańskim męczenniku z Antiochii z II wieku. Ostatnią profesję zakonną złożył w Zakonie 1 listopada 1853 r.

Jako młody mnich Charbel rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne w klasztorze świętych Cypriana i Justiny w Kfifanie, w libańskiej dzielnicy Batroun, aby przygotować się na przyjęcie święceń. Wśród jego profesorów w seminarium był ojciec Nimatullah Kassab, który sam później został również ogłoszony świętym. Święcenia kapłańskie przyjął sześć lat później, 23 lipca 1859 r., W Bkerke. Został odesłany z powrotem do klasztoru St. Maron, gdzie w klasztorze prowadził ciężką ascezę.

Pustelnik

W 1875 r. Charbel otrzymał od opata klasztoru przywilej życia jako pustelnik w Ermitażu Świętych Piotra i Pawła, kaplicy pod opieką klasztoru. Następne 23 lata spędził żyjąc jako samotny pustelnik, aż do swojej śmierci z powodu udaru mózgu 24 grudnia 1898 r.

Śmierć i cuda

Charbel został pochowany w klasztorze św. Marona w Boże Narodzenie tego roku. Doniesiono, że podczas transportu jego zwłok niesprzyjające warunki pogodowe utrudniały opiekunom wykonywanie obowiązków.

„Ojciec Charbel zmarł w wigilię Bożego Narodzenia; śnieg był ciężki. Przenieśliśmy go do klasztoru w Boże Narodzenie. Zanim go przenieśliśmy, śnieg szybko spadał, a chmury były bardzo ciemne. Gdy go nieśliśmy, chmury zniknęły i pogoda się poprawiła ”. Oświadczenie George’a Emmanuela Abi-Saseena, jednego z nosicieli rąk.

Jedna historia głosi: „Kilka miesięcy po jego śmierci ujrzano jasne światło otaczające jego grób, a przełożeni otworzyli je, aby odkryć, że jego ciało pozostaje nienaruszone. Po tym dniu z jego ciała wypłynęła ciecz podobna do krwi. Eksperci i lekarze byli nie byli w stanie podać medycznych wyjaśnień. W latach 1950 i 1952 jego grób został otwarty, a jego ciało podobno wciąż wyglądało jak żywe. Oficjalna strona wspomina: W tym stuleciu jego grób został otwarty cztery razy, ostatni raz w 1955 r., I za każdym razem „zauważono, że jego krwawiące ciało wciąż ma swoją elastyczność, jakby żyło”; nie wspominając o późniejszych otwarciach. Strona internetowa Tradycji Katolickiej mówi: Ojciec Joseph Mahfouz, postulator sprawy, poświadczył, że w 1965 r. Ciało Świętego Charbela pozostało nienaruszone bez zmian. W 1976 roku ponownie był świadkiem otwarcia grobu; tym razem ciało zostało całkowicie rozłożone. Pozostał tylko szkielet.

nowenna do św. charbela

dzień pierwszy
Chwalebny Św. Charbelu, zwierciadło cnót, przyjdź mi na ratunek i uproś u Boga łaskę, której potrzebuję … (wymienić),na chwałę Jego imienia i dla zbawienia duszy mojej. Amen.
Św. Charbelu módl się za mnie.

Panie Jezu, który obdarzyłeś Św. Charbela łaską wiary, błagam byś udzielił mi za jego wstawiennictwem łaski, o które proszę, abym żył zgodnie z Twoimi przykazaniami i Ewangelią. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

dzień drugi
Św. Charbelu, męczenniku życia monastycznego, który doświadczyłeś cierpienia fizycznego i duchowego zwracam się do Ciebie z ufnością i proszę o łaskę…
Św. Charbelu, wazo niebiańskiej wonności wstaw się za mną.

Boże nieskończenie dobry, który zaszczyciłeś Św. Charbela łaska czynienia cudów, zlituj się nade mną i udziel mi łaski, o którą proszę za jego wstawiennictwem. Tobie chwała na wieki.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

dzień trzeci
Umiłowany Św. Charbelu, który jaśniejesz jak jasna gwiazda na niebie Kościoła, oświeć moja drogę i umocnij moją nadzieję. Uproś u Chrystusa ukrzyżowanego, którego nieustannie czcisz łaskę…
Św. Charbelu, wzorze ciszy i cierpliwości, wstaw się za mną.

Panie Jezu, który uświęciłeś Św. Charbela pomagając mu nieść krzyż, daj mi siłę by naśladować go w trudnościach życia z cierpliwością i całkowitym poddaniem się Twojej Boskiej woli. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

dzień czwarty
Św. Charbelu uciekam się do Ciebie z ufnością o twoje wstawiennictwo. Okaż mi raz jeszcze twoją miłość i uproś u Boga łaskę…
Św. Charbelu, ogrodzie cnót wstaw się za mną.

Boże, pomóż mi wzrastać w cnotach chrześcijańskich na wzór Św. Charbela. Okaż mi Miłosierdzie, abym mógł sławić Cię na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

dzień piąty
Św. Charbelu, oświeć mnie i pomóż mi czynić tylko to co miłe jest Bogu. Dobry ojcze, uproś o łaskę, której bardzo potrzebuję…
Św. Charbelu, przyjacielu krzyża, wstaw się za mną.

Boże, wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem Św. Charbela. Pociesz duszę moją i napełnij mnie Twoim pokojem. Tobie chwałą na wieki. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

dzień szósty
Św. Charbelu, potężny pośredniku, wystarczy jedno Twoje słowo, by Bóg udzielił mi łaski, której bardzo potrzebuję…
Św. Charbelu, radości nieba i ziemi wstaw sie za mną.

Boże, który wybrałeś Św. Charbela za naszego pośrednika, udziel mi dzięki jego modlitwie łaski, o którą proszę. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

dzień siódmy
Umiłowany Św. Charbelu, udziel pomocy wszystkim, którzy sie do Ciebie zwracają , uproś Boga o łaskę, o którą żarliwie proszę… Ufam twojej modlitwie.
Św. Charbelu, przewodniku zagubionych, wstaw się za mną.

Boże pomóż mi w żalu i pokucie za liczne grzechy, które uniemożliwiają otrzymanie Twej łaski. Oceanie Miłosierdzia, oczyść moje serce ze smutku i wysłuchaj mojej modlitwy za wstawiennictwem Św. Charbela. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

dzień ósmy
Św. Charbelu, moja wiara rośnie gdy myślę o twojej modlitwie i twoich umartwieniach. Proszę, uproś u Boga łaskę, której potrzebuję…
Św. Charbelu, który żyjesz w radości doskonałej, wstaw sie za mną.

Mój Jezu ukochany, który poprowadziłeś Św. Charbela do ewangelicznej doskonałości, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski wierności Tobie do śmierci. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

dzień dziewiąty
Św. Charbelu, zbliżam się do końca nowenny. Mam wielką nadzieję, że otrzymam od Jezusa łaskę, o którą proszę za Twoim wstawiennictwem. Żałuję za moje grzechy i obiecuję przeciwstawiać się pokusom.
Św. Charbelu, który żyjesz w chwale, módl się za mną.

Boże, Ty słuchasz modlitw Św. Charbela i dzieliłeś Mu łaski jedności z Tobą, zlituj się nade mną i udziel mi pomocy w trudnościach, bowiem sam nie potrafię ich udźwignąć. Tobie chwała na wieki. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Modlitwa
Miłosierny i dobry Boże, dziękuję Ci z całego serca mojego za łaski, które otrzymałem za wstawiennictwem Św. Charbela i błagam o błogosławieństwo dla mnie i moich bliskich.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

litania do sw charbela

yrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.
Święty Charbelu, módl się za nami.

Święty Charbelu, żyjący Cudzie Boga – powtarza się: umocnij naszą wiarę.
Święty Charbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary,
Święty Charbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pragnienie,
Święty Charbelu, lekarstwo uzdrawiające duszę i ciało,
Święty Charbelu, hojny dawco, przepełniający wszystko,
Święty Charbelu, pustelniku zdumiewającymi cudami słynący,
Święty Charbelu, wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Charbelu, baranku pokorny z sercem pełnym współczucia,
Święty Charbelu, aromacie drogocenny przenikający świat,
Święty Charbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny,
Święty Charbelu, przykładzie pobożności, zdumiewający dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chrystusa,
Święty Charbelu, hojny dawco napełniający błogosławieństwami stworzenia,
Święty Charbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Charbelu, światło oświecające Kościół Boży,
Święty Charbelu, światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Charbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujący próśb wiernych,
Święty Charbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę,
Święty Charbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie,
Święty Charbelu, głosie wołający i budzący sumienia,
Święty Charbelu, doskonały wzorze dany ludzkości naszego stulecia,
Święty Charbelu, aniele w naturze człowieka,
Święty Charbelu, bezcenny klejnocie zakonów,
Święty Charbelu, skarbie nasz i wieczna chlubo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami św. Charbelu, wielki pustelniku Boga
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty św. Charbela, kapłana i pustelnika porwałeś i zraniłeś pięknością Swojego Oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, Mistycznemu Ciału Chrystusa był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi, poprzez okazywane im miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyś za jego wstawiennictwem zaszczepił w nasze serca zrozumienie dla ważności życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co jest konieczne dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy go tak doskonale naśladować w samotności, umartwianiu i sposobach uświęcania się. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie św. Charbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski (wymienić łaskę), o którą Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
[/av_textblock]

error: Content is protected !!