Skład Apostolski opis modlitwy

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#0a0a0a’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k42amfax’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Skład Apostolski

to oficjalne określanie “Wierzę w Boga” określana jest również jako Apostolski symbol wiary zwany. Jest to jedna z najstarszych

Modlitw chrześcijański datowana na na początek III wieku, została napisana w Rzymie. Używany jest używany w m.in. Kościele katolickim, Kościele starokatolickim, w wyznaniach protestanckich i anglików.

Modlitwa to wyznanie wiary w Trójcę Świętą, dlatego modlitwa ma tak duże znaczenie dla katolików. W modlitwie używamy słów „Wierzę w Boga”, „I w Jezusa Chrystusa”, „Wierzę w Ducha Świętego” i to określa Trójce. Poniże treść modlitwy „Wierzę w Bogą”.

skład apostolski

Skład apostolski tekst modlitwy

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i

ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod

ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił

na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie

sądzić żywych i umarłych.

Wierze w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych

obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Skład apostolski w wersji kościelnej

Sklad apostolski ma dwie wersje.

Krótką traktowaną jako modlitwę codzienna i nabożeństw. Długa wersja Wierzę w

Boga bardziej uroczysta używana jest podczas mszy świętych określana jest jako

Credo.

„Wierze w jednegoBoga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela

nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana

Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed

wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga

prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko

się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za

sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i

pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba;

siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i

umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierze w Ducha Świętego, Pana i

Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie

odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden,

święty, powszechny i apostlski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie

grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym

świecie. Amen.”

Wierze w boga wersja łacińska

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae

Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum,

qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio

Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die

resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris

omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam,

sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam

aeternam

Amen

Wersja grecka

Πιστεύω εἰς θεòν πατέρα,

παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς.

Καὶ (εἰς) Ἰησοῦν Χριστòν, υἱὸν αὐτοῦ τòν μονογενῆ,

τòν κύριον ἡμῶν,

τòν συλληφθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου,

γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου,

παθόντα ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου,

σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα,

κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ

ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò τῶν νεκρῶν,

ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,

καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου,

ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ

νεκρούς.

Πιστεύω εἰς τò πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν,

ἁγίων κοινωνίαν,

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν,

ζωὴν αἰώνιον.

Ἀμήν.

Wyznanie wiary

Wracając do Credo i do Składu Apostolskiego jest tam

odwołanie do Boga, wszechmogącego Ojca, Jezusa poczętego przez Ducha Świętego.

Credo jest bardziej szczegółowo opisuje historię Jezusa Zmartwychwstałego

opisując kim jest duch święty. Określa początek i koniec

Historia

Studia historyczne, określiły że symbol powstał

w Rzymie nie wcześniej niż II wieku. Obecna forma to długo trwały proces zmian i

ewolucji. Z punktu historycznego odpowiedniego do czasu ewolucji określamy dwie

wersje starszą wersję i młodszą wersje rozwiniętą.

Porównanie modlitwy z Credo

Wyznanie wiary

Wierzew Boga Ojca wszechmogącego,Stworzyciela

nieba i

ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego,

Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny,

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,

zstąpił do piekieł, trzeciego dnia

zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca

wszechmogącego,

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

Święty Kościół Powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

Wyznanie wiary (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i

ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i

niewidzialnych. I w Jednego Pana

Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest

zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga,

Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie

stworzony,

współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się

stało. On to dla nas ludzi i

dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą

Ducha Świętego przyjął

ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem.

Ukrzyżowany również za

nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i

pogrzebany. I

zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia

Pismo. I wstąpił do nieba,

siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w

chwale, sądzić żywych

i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego,

Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,

który z Ojcem i Synem

wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który

mówił przez proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski

Kościół. Wyznaję jeden

chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję

wskrzeszenia umarłych.

I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Wyznanie wiary

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,Stworzyciela nieba i

ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana

naszego,

który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny,

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,

zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca

wszechmogącego,

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

Święty Kościół Powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

Credo

Tradycyjne dwanaście artykułów Credo. W swojej

dyskusji o treści Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia go w

tradycyjnym podziale na dwanaście artykułów

1. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,

2. Stworzyciela nieba i ziemi.

3. I w Jezusa Chrystusa, Syna

Jego Jedynego, Pana naszego,

4. który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny.

5. Umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

6. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał,

7. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga,

Ojca wszechmogącego.

8. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych

9. Wierzę w Ducha Świętego,

10. święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,

11. grzechów odpuszczenie,

12. ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


[/av_textblock]

error: Content is protected !!