Różaniec – modlitwa, która jest skuteczną bronią

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#0a0a0a’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k42amfax’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Różaniec – modlitwa, która jest skuteczną bronią

różaniec

różaniec, jak mówić różaniec

Koronka różańca jest bardzo charakterystyczna i łatwo ją rozpoznać.

Paciorki różańcowe przesuwają w swych dłoniach zarówno proste wiejskie kobiety,

jak i uczeni teologowie czy biskupi. Różaniec jest modlitwą medytacyjną,

polegająca na wielokrotnym powtarzaniu tych samych modlitw i jednoczesnym

rozważaniu tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Wielu świętych wskazywało na

różaniec jako najlepszą broń przeciw szatanowi i skuteczną pomoc w codzienny

życiu.

Etapy kształtowania się różańca

Modlitwa różańcowa zmieniała swą formę przez wieki. Na początku

chrześcijaństwa bardzo aktywne były ruchy pustelnicze, które bardzo poważnie

traktowały słowa św. Pawła: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17). W tym

środowisku powstawały krótkie formuły modlitewne, które miały na celu skupianie

myśli i serca na Bogu. Jeden z pustelników, święty Paweł z Teb (III w.),

odmawiał każdego dnia trzysta razy Ojcze nasz. Aby policzyć modlitwy,

posługiwał się trzystoma kamykami, które kładł na kolana i zrzucał po

jednym. W VI wieku wprowadzono sznur z paciorkami, w IX wieku znana była

już formuła modlitwy Zdrowas Maryjo (królową nieba i ziemi).

W średniowieczu bardzo czczono Matkę Bożą, wtedy to nastał zwyczaj odmawiania 150 Zdrowaś Maryjo, było to zainspirowane liczbą psalmów (150). W

XII wieku modlitwy Zdrowaś Maryjo (królową nieba i ziemi) przeplatano modlitwą Ojcze Nasz. Druga część modlitwy Zdrowaś Maryjo została dołączona w średniowieczu, gdy ludzi

dziesiątkowała epidemia dżumy. Wtedy to do pozdrowienia anielskiego doszły

słowa: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz

i w godzinę śmierci naszej Amen.”.

Od XV wieku modlitwa różańcowa połączona jest z rozważaniem

życia Jezusa i Maryi (Maryi. Każde z piętnastu ważnych wydarzeń z ich życia

powiązano z dziesiątką różańca. Tajemnice różańca podzielono na trzy

części:

– tajemnice różańca radosne

– tajemnice różańca bolesne

– tajemnice różańca chwalebne

Kolejne tajemnice różańca świętego – tajemnice różańca

Nie wszyscy wiedzą, że różaniec został wzbogacony w nową część

tajemnic całkiem niedawno. Wprowadził je Jan Paweł II w 2002 roku i

jednocześnie ogłosił list apostolski „O różańcu świętym”. Wprowadzając

nowe tajemnice światła, święty Jan Paweł II potwierdza wartość modlitwy

różańcowej i gorliwie zachęca do jej odmawiania. Nowe tajemnice obejmują

najważniejsze wydarzenia z czasu, gdy Jezus działał publicznie (od

momentu chrztu w Jordanie do ustanowienia sakramentu Eucharystii). Tajemnice

światła zostały umiejscowione pomiędzy tajemnicami radosnymi a bolesnymi. Rozważanie

kolejnych tajemnice różańca świętego z życia Chrystusa ma przybliżać wiernych do Boga. Jan Paweł

II powiedział, że „różaniec tajemnice ma prowadzić ducha do zasmakowania

w poznawaniu Chrystusa”.

jak mówić różaniec

jak mówić różaniec

Jak odmawiać różaniec ?

Modlitwy wstępne

Jak odmawiać różaniec? Modlitwy rozpoczynamy znakiem krzyża świętego, bierzemy do rąk krzyżyk różańca i odmawiamy na nim skład apostolski : Wierzę w Boga.

Na pierwszym paciorku

odmawiamy modlitwę: Ojcze nasz.

Na kolejnych trzech

paciorkach mówimy 3x Zdrowaś Maryjo ( w tym miejscu intencją jest uproszenie

cnót wiary, nadziei i miłości.

Jeśli odmawiamy wszystkie części różańca za jednym

razem, modlitwy wstępne odmawiamy jedynie raz (przed częścią pierwszą).

Odmawiając różaniec rozważa się w duchu tajemnice.

Powyżej opis powinien nam pomóc jak jak odmawiać różaniec.

Jak odmawiać tajemnice

CZĘŚĆ I – Tajemnice radosne

(odmawia się je w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II Tajemnice światła

(odmawia się je w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – Tajemnice bolesne

(odmawia się je we wtorki i piątki)

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Ukoronowanie cierniem

4. Droga krzyżowa

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – Tajemnice chwalebne

(odmawia się je w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

5. Ukoronowanie Matki Bożej

 • Każda pojedyncza tajemnica to 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i 1 Chwała Ojcu.
 • Po każdym Chwała Ojcu można odmówić modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.

Cztery części różańca streszczają orędzie chrześcijańskie, które

mówi o wcieleniu (tajemnice radosne), tajemnice radosne królestwie Bożym, które nastało wraz

z Chrystusem (tajemnice światła), odkupieniu (tajemnice bolesne)

i wyniesieniu do chwały (tajemnice chwalebne).

Rozaniec to modlitwa złożona

Niektórym ludziom różaniec kojarzy się z tzw. klepaniem

zdrowasiek. Jest to nieporozumienie, ponieważ powtarzanie modlitw to tylko

zewnętrzna forma, pod którą ukrywa się wielka głębia rozważań i przede

wszystkim nawiązywanie kontaktu z Bogiem. Umysł i serce powinny rozmyślać w tym

czasie nad najważniejszymi wydarzeniami z życia Chrystusa i Jego Matki, które są także dziejami naszego zbawienia. Różaniec jest zatem modlitwą

głęboką, która otwiera nas na łaskę Bożą. Jan Paweł II w liście „O różańcu

świętym” napisał, że różaniec „należy do najlepszej i najbardziej

wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej”.

Odmawiając różaniec tak jak Maryja rozważamy w sercu

„sprawy Jezusa”. Naśladujemy w ten sposób Matkę Bożą, która w najdoskonalszy sposób

z ludzi stworzonych odpowiedziała na łaskę Bożą. Warto wiedzieć, że w historii

świata modlitwa różańcowa, którą odmawiano z żywą wiarą, odmieniała wydarzenia

i losy ludzi. Osoby zmagające się z grzechem, atakami szatana, własną słabością

i wielkimi trudnościami w życiu, wielokrotnie doświadczali nadprzyrodzonej

pomocy od Boga, która przychodziła za pośrednictwem różańca.

Nieustające wezwanie Maryi

Do odmawiania różańca zachęcają święci i pasterze kościoła. Przez

wieki Kościół wielokrotnie doświadczał także objawień maryjnych. W takich

miejscach jak np. Lourdes, La Salette Fatimie, czy polskim Gietrzwałdzie

ukazywała się dzieciom Matka Boża, wzywając do nawrócenia, pokuty i odmawiania

różańca. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Najświętsza

Dziewica usłyszała od Archanioła i od swej krewnej Elżbiety.

Podczas odmawiania różańca można powierzać Bogu całe swoje życie, wszystkie

troski, trudności i cierpienia, ale i radości. Dzięki temu różaniec splata

wydarzenia naszego życia z wydarzeniami życia Maryi i Jezusa. Wiele osób,

odmawiając codziennie różaniec doświadcza pokoju płynącego od Boga, dzięki

czemu nawet trudne wydarzenia stają się łatwiejsze do przyjęcia.

Objawienie fatimskie

Mówiąc o różańcu, trzeba wspomnieć o najbardziej znanych

objawieniach maryjnych. Miały one miejsce w Fatimie — małej portugalskiej

miejscowości. Trwały one od 13 maja do 13 października 1917 roku. Maryja

objawiła się dzieci Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji de Santos. W chwili objawień Łucja miała 10 lat, Franciszek miał 9 lat

a Hiacynta Marto siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, objawienia odbywały

się na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria.

Maryja gorąco prosiła dzieci i

wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę różańcową,

nawrócenie i podejmowanie pokuty w intencji grzeszników. Pokazała dzieciom

straszne piekło, do którego idą ci, którzy nie chcą się nawrócić. Dzieci

gorliwie wypełniały prośbę Maryi i okazały wielką odwagę, gdy żądano od nich

powiedzenia, że objawienia są wymysłem i nigdy nie miały miejsca. Choć grożono

dzieciom śmiercią w mękach, nie zrobiły tego, czego żądali od nich

prześladowcy. Dzieci do końca życia pozostały wierne Bogu i wykazały się

niezwykłą wspaniałomyślnością, ponosząc wiele cierpień i dobrowolnych ofiar za

ludzi, którzy ciężko grzeszą i są daleko od Boga. Mając na uwadze ich młody

wiek, można się domyślać, jak ważne stało się dla tych dzieci spotkanie z

Maryją, Maryi której całkowicie podporządkowali swoje życie.

Podczas objawień fatimskich miał miejsce fakt historyczny,

zanotowany i sfotografowany przez ówczesnych dziennikarzy. Był to spektakularny

Cud Słońca, który obserwowało jednocześnie kilka tysięcy osób. Słońce wirowało

wtedy i świeciło wieloma kolorami tęczy, wzbudzając ogromne przerażenie

ludności.

Kościół katolicki zbadał objawienia fatimskie, nie znalazł

sprzeczności z doktryną i uznał ich autentyczność w 1930 roku. Franciszek i

Hiacynta nie żyli długo, zmarli jako dzieci, natomiast sędziwego wieku dożyła

Łucja, która wstąpiła do zakonu karmelitanek. Franciszek i Hiacynta zostali

beatyfikowani przez Jana Pawła II 13 maja 2000 roku, natomiast papież Franciszek

kanonizował ich 13 maja 2017 roku.

Polskie objawienia w Gietrzwałdzie — kolejne wezwanie do różańca

W Polsce miało wiele objawień, jednak tylko jedne z nich zostały

oficjalnie uznane i zatwierdzone przez Kościół. Maryja ukazywała się we wsi Gietrzwałd

(na Warmii) w roku 1877. Polska była wtedy pod zaborami, Matka Boska objawiała

się dwóm dziewczynkom od 27 czerwca do 16 września. Wydarzenia te były badane

przez Kościół.

Maryję zobaczyła trzynastoletnia Justyna Szafryńska i

dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie wywodziły się z biednych polskich

rodzin. Pierwsza ujrzała Matkę Bożą Justyna, gdy wracała z mamą z egzaminu,

który zdawała przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii. Po kilku dniach, 30

czerwca, w czasie odmawiania różańca, pod klonem przed kościołem, Matkę Bożą

zobaczyła druga dziewczynka — Barbara. Dziewczynki wielokrotnie rozmawiały z

Maryją, zadawały jej pytania, pytały o losy znanych im ludzi i uzyskiwały

odpowiedzi. Udokumentowany przekaz mówi o tym, że dziewczynki zadały postaci

pytanie — „Kto Ty jesteś?” i otrzymały odpowiedź: „Jestem Najświętsza Panna

Maryja Niepokalanie Poczęta!”. Zapytały także „Czego żądasz, Matko Boża?”

Maryja odpowiedziała „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”. Maryja

w czasie objawienia powiedziała także, że Kościół na ziemiach polskich nie

będzie prześladowany, a księży będzie wielu, jeśli ludzie będą odmawiać różaniec.

Jak mówić różaniec podział na dni

Tajemnice Różańca Świętego:

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek):

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
 • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).
 • Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 • 1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
 • 3x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 • Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Jak mówić różaniec druga cześć właściwa

(powtórzenie w punktach)

 • Tajemnica Różańca (oraz ewentualnie korzystamy z krótkiego rozważania tej tajemnicy). A następnie: 1xOjcze Nasz, 10xZdrowaś Maryjo, 1xChwała Ojcu, 1xO mój Jezu. W ten sposób odmawiamy pozostałe tajemnice.
 • Na zakończenie: Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
 • Na zakończenie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

Podczas mówienia całego różańca (wszystkie cztery tajemnice), po zakończeniu jednej części możemy pominąć wstępne modlitwy i przejść odrazu do następnych części. Jak mówić różaniec powrót do początku.

Odpowiedzi na często zadawane pytania.

 1. różaniec jak odmawiać
 2. jak odmawiać różaniec krok po kroku
 3. dziesiątka różańca jak odmawiać
 4. jak odmówić różaniec

[/av_textblock]

error: Content is protected !!