Nowenna pompejańska jak tajemnicę kryję

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=’#0a0a0a’ av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k42amfax’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Nowenna pompejańska

Są czasami takie dramatyczne sytuacje w życiu, kiedy bardzo potrzebujemy pomocy. Nie tylko tej zewnętrznej, od bliskich i przyjaciół, ale tej nadprzyrodzonej — od Boga. W trudnych, nagłych zdarzeniach, z którymi sobie nie radzimy albo też w sytuacji, gdy problemy trwają w nieskończoność i nie można ich rozwiązać, warto pomyśleć o modlitwie uznawanej za jedną z najskuteczniejszych, o Nowennie Pompejańskiej.

Nowenna Pompejańska Obietnica Matki Bożej

Związana jest z obietnicą, którą dała Maryja, objawiając się młodej, chorej m.in. na padaczkę dziewczynie — Fortunacie Agrelli. Słowa Pięknej Pani brzmiały tak: Za każdym razem, gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łaskę, odpraw na cześć moją trzy nowenny błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego Różańca, a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne”. Matka Boża powiedziała Fortunacie, że każdy, kto będzie modlił się wytrwale tą nowenną przez 54 dni, otrzyma upragnioną łaskę. Dziewica Maryja objawiła się jako Królowa Różańca Świętego. Śmiertelnie chora Fortunata została uzdrowiona w 1884 roku, gdy wypełniła prośbę Maryi. Uzdrowienie Fortunaty Agrelli stało się szybko bardzo znane, w 1890 roku papież Leon XIII uroczyście uznał to uzdrowienie za cud.

Nowenna początek historii…

Fortunata Agrelli była czcicielką wizerunku Madonny Pompejańskiej, który znajduje się w sanktuarium w Nowych Pompejach (miejsce to leży ok. 1 km od Pompejów starożytnych). Na obrazie namalowano Matkę Bożą, podającą różaniec świętej Katarzynieze Sieny oraz z Dzieciątko Jezus, które podaje różaniec świętemu Dominikowi. Fortunata modliła się do Matki Bożej nowenną różańcową i w czasie jej trwania objawiła się jej Maryja.

Oto treść tego objawienia:

„Nieskończenie piękna Maryja siedziała na wysokim krześle, którą ozdabiały niezliczone kwiaty, obok niej stał jaśniejący blaskiem święty Dominik i święta Katarzyna ze Sjeny. Matka Boża trzymała na kolanach Dziecię Jezus, ubrane podobnie jak Jego Matka w złocisty płaszcz, a w ręku miała różaniec.

Fortunata poprosiła Maryję: „ Królowo Różańca Świętego, bądź mi łaskawa i przywróć mi zdrowie! Modliłam się do Ciebie, odmówiłam trzy nowenny, ale, o moja Pani, nie doświadczyłam Twej pomocy. Tak bardzo pragnę być uzdrowioną!”.

Maryja wtedy odpowiedziała : „Dziecko, wzywałaś Mnie na wiele sposobów i zawsze spływały na ciebie Moje łaski. Także i teraz, gdy wezwałaś Mnie tak Mi bliskim imieniem Królowej Różańca Świętego, nie odmówię Ci. Odmów trzy nowenny różańcowe, a będzie ci dane”.

I rzeczywiście, wkrótce została cudownie uzdrowiona. I wtedy Maryja objawiła się jej po raz drugi. Powiedziała tym razem: „Ktokolwiek będzie potrzebował Mego wsparcia i pomocy, powinien odmówić trzy błagalne nowenny Różańca świętego i trzy nowenny dziękczynne”.”

Błogosławiony Bartolo Longo — ten, który rozpowszechnił

Obraz, który czciła Fortunata, został sprowadzony do sanktuarium przez człowieka o niezwykłym życiorysie. Mowa tu o Bartolo Longo, który został później wyniesiony do chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła II. Bartolo Longo gorliwie rozpowszechniał objawienie i obietnicę, która została dana Fortunacie Agrelli.

Bartolo Longo przeżył niezwykłe nawrócenie w swoim życiu, w którym zmagał się nawet z opętaniem. W czasie studiów prawniczych wstąpił do sekty spirytystycznej i zaczął parać się magią. Doszło nawet do tego, że mianowano go „kapłanem” szatana i Longo oddał swą duszę diabłu. Jak donoszą źródła, Bartolo trwał w opętaniu szatańskim aż 1,5 roku i był na skraju obłędu. W końcu jednak Bartolo, za namową swojego przyjaciela profesora Pepe, opuścił satanistyczną sektę. Wstąpił do trzeciego zakonu dominikańskiego i zdecydował się na imię zakonne „Brat Różaniec”. Podejmował pokutę, ale wciąż nachodziły go myśli, że należy do szatana, który ma dla niego miejsce w piekle. To doprowadzało go do rozpaczy i bliski był popełnienia samobójstwa. Wtedy jednak przyszły do niego słowa, które miała wypowiedzieć kiedyś Matka Boża: „Ten, kto propaguje mój różaniec, będzie zbawiony.” Bartolo uchwycił się tych słów jak ostatniej deski ratunkowej, padł na kolana i przysiągł Maryi, że do końca swego życia będzie rozpowszechniał modlitwę różańcową. Jak obiecał, tak zrobił i zdziałał jeszcze wiele dobrego. Wspierał biednych, opuszczonych i chorych, rozwijał liczne dzieła miłosierdzia. Założył czasopismo „Różaniec” oraz „Nowe Pompeje”. Dzięki jego staraniom wzniesiono bazylikę w Pompejach, która została uznana za najważniejsze sanktuarium różańcowe na świecie. Propagował różaniec i jego intensywną formę — Nowenny. Różaniec uznawał za potężną broń, mogącą ocalić od piekła, wyrażał to w takich słowach:

„O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie.”

różańca świętego z pompejów

Historia cudownego obrazu

Historia cudownego obrazu, znajdującego się w Bazylice w Pompejach więcej w linku.

Jak odmawiać?

Jak odmawiać? Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia przez 54 dni odmawia się 3 części różańca świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Dokładne informacje, jak odmawiać różaniec znajdziesz np. tutaj. W czasach, gdy Maryja objawiła się Fortunacie Agrelli, istniały tylko trzy części różańca świętego. Nowenna pompejańska obecnie ma cztery części, w 2002 roku doszły tajemnice światła, wprowadzone przez Jana Pawła II. Obietnica Maryi dotyczy tylko trzech części różańca, ale na pewno odmówienie czterech części różańca codziennie, wzmocni jeszcze siłę otrzymywanych łask i będzie wyrazem większej miłości do Niepokalanej Dziewicy.

  1. Dzień, w którym rozpoczyna się modlitwę pompejańską należy zaznaczyć w kalendarzu.
  2. Przed rozpoczęciem każdej z części Różańca Świętego wymienić trzeba najpierw intencję, a następnie powiedzieć: “Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”.
  3. Przez 27 dni (3×9 dni) odmówić należy tak zwaną część błagalną modlitwy, codziennie po ukończeniu każdej części Różańca Świętego odmówić należy następującą modlitwę:

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.”

oraz 3 – krotne westchnienie do Matki Bożej: „Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.”

  1. Przez pozostałe 27 dni odmówić należy tak zwaną część dziękczynną nowenna pompejańskia (3 nowenny dziękczynne), po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego należy powiedzieć słowa:
  2. „Cóż ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wzywałam\em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja – grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”
  3. krotne westchnienie do Matki Bożej: „Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.”

Matka Boża naprawdę pomaga!

Jest wielu ludzi, którzy doświadczyli niezwykłych łask za pośrednictwem Nowenny Pompejańskiej. Modlitwa jest skuteczna, choć nie zawsze działa tak, jak ludzie sobie to wyobrażają. Pan Bóg wie lepiej, co jest dla człowieka najlepsze, modlitwa pompejańska (różańca świętego z pompejów) jest zawsze wysłuchana, choć nie zawsze w taki sposób, jak to wymyślimy sobie sami.

Nowenna pompejańska świadectwa

nowenna pompejanska swiadectwa

Świadectwo Marty z Torunia

Jestem w małżeństwie, mam męża i dwoje dzieci (jedno 4 lata, drugie 6 miesięcy). Modlitwę podjęłam w bardzo trudnym dla mnie momencie, gdy moje małżeństwo przeżywało mocny kryzys. Mąż nieustannie miał do mnie pretensję, że nie jestem taka, jaką on sobie wyobrażał wcześniej, że nie staram się tak, nie sprzątam, tak jak on tego chce. Życie powoli zamieniało się w piekło nieustannych przykrości, upokorzeń i docinków ze strony męża. Funkcjonowanie takie było praktycznie nie do wytrzymania dla mnie. Mieliśmy wtedy jedno dziecko, a ja pragnęłam drugiego, ale nie mogłam zajść w ciążę. Zaczęłam się modlić i miałam dwie intencje. Prosiłam Maryję o to, żeby pomogła naszemu małżeństwu i zaradziła w tej trudnej sprawie. Modliłam się także w intencji bliskiej mi osoby o zdrowie psychiczne dla niej (osoba ta miała wcześniej poważne problemy z psychiką) i znalezienie takiej pracy dla niej, która dawałaby jej satysfakcję i godne pieniądze do życia. Mogę powiedzieć, że dostrzegam konkretne owoce tej modlitwa. W moim życiu nastąpiła poważna zmiana — zaszłam w ciążę i urodziłam kolejne dziecko. Sytuacja w naszym małżeństwie nadal nie jest idealna, ale jest jednak o wiele lepsza niż wcześniej. Osoba, za którą się modliłam, jest zdrowa, czuje się dobrze psychicznie i ogólnie, można powiedzieć też, że odniosła duży sukces zawodowy. Założyła własną działalność gospodarczą, firma dobrze się rozwija. Osoba ta jest z tego bardzo zadowolona i może godnie utrzymać siebie i swoją rodzinę. Dziękujemy Ci Maryjo!

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.”

Nowenna pompejańska odpowiedzi na często zadawane pytania

  1. jak odmawiać nowennę pompejańską
  2. co to jest nowenna
  3. jak odmawiać nowennę pompejańską krok po kroku

[/av_textblock]

error: Content is protected !!