Nowenna pompejańska tabelka, która pomoże każdego dnia

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Nowenna pompejanska jak odmawiać?

Nowenna Pompejanska trwa 54 dni. Każdego dnia przez 54 dni odmawia się 3 części różańca świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Dokładne informacje, jak odmawiać różaniec znajdziesz np. tutaj. W czasach, gdy Maryja objawiła się Fortunacie Agrelli, istniały tylko trzy części różańca świętego. Nowenna pompejanska obecnie ma cztery części, w 2002 roku doszły tajemnice światła, wprowadzone przez Jana Pawła II. Obietnica Maryi dotyczy tylko trzech części różańca, ale na pewno odmówienie czterech części różańca codziennie, wzmocni jeszcze siłę otrzymywanych łask i będzie wyrazem większej miłości do Niepokalanej Dziewicy.

  1. Dzień, w którym rozpoczyna się modlitwę pompejanską należy zaznaczyć w kalendarzu.
  2. Przed rozpoczęciem każdej z części Różańca Świętego wymienić trzeba najpierw intencję, a następnie powiedzieć: “Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”.
    3. Przez 27 dni (3×9 dni) odmówić należy tak zwaną część błagalną Nowenny Pompejanskiej, codziennie po ukończeniu każdej części Różańca Świętego odmówić należy następującą modlitwę:

„Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.”

oraz 3 – krotne westchnienie do Matki Bożej: „Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.”

  1. Przez pozostałe 27 dni odmówić należy tak zwaną część dziękczynną Nowenny Pompejanskiej (3 nowenny dziękczynne), po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego należy powiedzieć słowa:
    „Cóż ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wzywałam\em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja – grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

oraz 3 – krotne westchnienie do Matki Bożej: „Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.”

Nowenna pompejanska aplikacja na telefon

Nowenna pompejanska harmonogram  pdf do pobrania

Nowenna pompejanska tabelka arkusz kalkulacyjna

[/av_textblock]

error: Content is protected !!