Litania Loretańska Historia Modlitwy

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

[av_font_icon icon=’ue838′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” link=’manually,https://modlitwyreligijne.pl/wp-content/uploads/2019/12/Litania-Loretańska-PDF.pdf’ linktarget=” size=’60px’ position=’right’ animation=” color=” av_uid=’av-k40enbtu’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
PDF
[/av_font_icon]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania Loretańska
do Najświętszej Maryi Panny

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3p1fxfw’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania Loretańska Historia Modlitwy

Modlitwa Najświętszej Maryi Panny jest litanią maryjną pierwotnie zatwierdzoną w 1587 r. Przez papieża Sykstusa V. Znany jest również jako Litanii Loreto , ze względu na swoje pierwsze znane miejsce pochodzenia, Sanktuarium Matki Bożej z Loreto (Włochy) , gdzie jego użycie odnotowano już w 1558 roku.

Litania do Matki Bożej zawiera wiele tytułów używanych formalnie i nieformalnie w odniesieniu do Dziewicy Maryi , i często byłyby recytowane jako śpiew i wezwanie w grupie. Modlitwa to po łacinie Litanie lauretanae . Wielu kompozytorów klasycznych, jak Wolfgang Amadeusz Mozart , napisało Litanie lauretanae (litanie do matki).

Modlitwa można znaleźć wśród modlitw do Najświętszej Dziewicy zalecanych przez Magisterium. Polegają one na długim szeregu inwokacji Matki Bożej, które podążają jednolitym rytmem, tworząc w ten sposób strumień modlitwy charakteryzujący się natarczywym uwielbieniem i błaganiem. Inwokacje, na ogół bardzo krótkie, składają się z dwóch części: pierwszej – uwielbienia (panna Clemens), drugiej – błagania (Ora pro nobis). Księgi liturgiczne zawierają dwie litanie maryjne: Litanię z Loreto, wielokrotnie polecaną przez Biskupów Rzymskich; oraz Modlitwa do koronacji obrazów Najświętszej Maryi Panny, która w niektórych przypadkach może być właściwym substytutem drugiej modlitwy. … Litanie to niezależne akty kultu. Są to ważne akty hołdu Najświętszej Maryi Pannie lub jako elementy procesji lub stanowią część celebracji Słowa Bożego lub innych aktów kultu.

Forma modlitwy z Loreto składa się na ustalonym planie wspólnym dla kilku marianów, które istniały już w drugiej połowie XV wieku, a które z kolei są związane z godną uwagi serią litanii maryjnych, które zaczęły się pojawiać w XII wieku i stały się liczne w 13 i 14. Tekst Loreta miał jednak szczęście przynieść się do słynnego sanktuarium i w ten sposób stać się bardziej znany niż wielu innym pielgrzymom, którzy przybywali tam w XVI wieku. Tekst został przywieziony do różnych krajów chrześcijaństwa i ostatecznie otrzymał sankcję kościelną.

Dwanaście inwokacji odnosi się do Maryi jako Matki; sześciu wychwalają ją jako Dziewicę. Trzynaście tytułów pochodzi ze Starego Testamentu, a następnie cztery wzywają ją jako pomocnika i orędowniczkę. Ostatnie trzynaście nazwali Mary jako Królowa.

Brakuje dowodów na dokumentację dotyczącą powstania Litanii Loreto, wzrostu i rozwoju modlitwy w formy, w których jest ona znana, i jako że została ona po raz pierwszy zdecydowanie zatwierdzona przez Kościół katolicki w tym roku 1587. Niektórzy pisarze deklarują, że nic nie wiedzą o jego pochodzeniu i historii; inni, wręcz przeciwnie, sięgają wstecz do tłumaczenia Świętego Domu (1294); inni papieżowi Sergiuszowi I (687); inni znowu do Grzegorza Wielkiego lub do V wieku; podczas gdy inni sięgają najdawniejszych czasów Kościoła, a nawet czasów apostolskich. Krytyka historyczna zakłada, że ​​została skomponowana we wczesnych latach XVI wieku lub w końcowych latach XV wieku. Do tego czasu istniały litanie Maryi – jedna w języku gaelickim, prawdopodobnie z VIII wieku, i inne w późniejszym czasie, w których wezwania były znacznie dłuższe niż w modlitwy z Loreto.

Najstarszym dotychczas odkrytym drukowanym egzemplarzem jest egzemplarz Dillingen w Niemczech, datowany na 1558 rok; jest dość pewne, że jest to kopia wcześniejszej, ale jak dotąd najstarszej znanej włoskiej kopii pochodzi z 1576 r.

Modlitwa została prawdopodobnie opublikowana i rozpowszechniona w Niemczech przez św. Piotra Canisiusa . Kopia Dillingen nosi tytuł: Letania Loretana. Ordnung der Letaney von unser lieben Frawen wie sie zu Loreto alle Samstag gehalten („Zakon Litanii do Matki Bożej, jak mówi się w każdą sobotę w Loreto”). Tekst jest taki sam, jaki mamy dzisiaj, z tym wyjątkiem, że ma Mater piissima i Mater mirabilis , gdzie mamy Mater purissima i Mater admirabilis . Ponadto potrzebne są inwokacje Mater creatoris i Mater salvatoris , chociaż musi to wynikać z niedopatrzenia redaktora, ponieważ można je znaleźć w każdym rękopisie tej grupy; z drugiej strony wprowadzono Auxilium christianorum, chociaż nie występuje w innych tekstach. Tytuł ten znajduje się w litanii z Loreto wydrukowanej w 1558 r. Papież Pius V nie mógł wprowadzić inwokacji „ Auxilium christianorum w 1571 r. Po bitwie pod Lepanto , jak stwierdzono w szóstej lekcji brewiarza rzymskiego na święto S. Maria Auxiliatrix (24 maja) i do tego wniosku tekst Dillingen dodaje niepodważalne dowody.

Papież Pius V Motu Proprio z dnia 20 marca 1571 r., Opublikowany 5 kwietnia, zakazał wszystkich istniejących urzędów Maryi Dziewicy, ogólnie odrzucając wszystkie modlitwy w nich i zastępując nowe Officium B. Virginis bez tych modlitw, a w konsekwencji bez litanii. Wydawałoby się, że to działanie papieża doprowadziło duchowieństwo Loreto do obaw, że tekst ich litanii jest również zabroniony. W każdym razie, aby zachować dawny zwyczaj śpiewania litanii w każdą sobotę na cześć Najświętszej Dziewicy, sporządzono nowy tekst zawierający pochwały zaczerpnięte bezpośrednio z Pisma Świętego i zwykle stosowano do bł. Dziewica w liturgii Kościoła. Ta nowa modlitwa została przygotowana do muzyki przez chórmistrza Bazyliki Loreto, Costanzo Porta , i wydrukowana w Wenecji w 1575 roku. Jest to najwcześniejsze znane dzieło litanii maryjnej. W następnym roku (1576) te litanie biblijne zostały wydrukowane na użytek pielgrzymów.

5 lutego 1578 r. Archidiakon Loreto Giulio Candiotti wysłał do papieża Grzegorza XIII „Nowe uwielbienia lub litanie Najświętszej Dziewicy, zaczerpnięte z Pisma Świętego”, z muzyką Porty, wyrażając życzenie, aby Jego Świątobliwość sprawił, że śpiewać w kościele św. Piotra i innych kościołach, jak to było w Loreto. Odpowiedź papieża nie jest znana, ale mamy opinię teologa, do którego została skierowana ta sprawa, w którym chwalony jest skład nowej litanii, ale który nie uważa za stosowne wprowadzenie jej w Rzymie lub w kościele autorytet papieża, tym bardziej, że Pius V „reformując Małe Oficjum Najświętszej Maryi Panny całkowicie zlikwidował, między innymi, niektóre podobne litanie Najświętszej Dziewicy, które istniały w starym urzędzie. Sąd stwierdził, że modlitwa może śpiewane w Loreto jako nabożeństwo właściwe temu sanktuarium, a gdyby inni chcieli je przyjąć, mogliby to uczynić poprzez prywatne nabożeństwo.

Próba nie powiodła się, modlitwa biblijna od razu zaczęła tracić przychylność, a tekst z Loreto został ponownie wznowiony. W innym podręczniku dla pielgrzymów, opublikowanym w tym samym roku 1578, modlitwa biblijna została pominięta i pojawia się stary tekst Loreto. Tekst loretański został wprowadzony gdzie indziej, a nawet dotarł do Rzymu, kiedy papież Sykstus V , który osobiście oddał się Loreto, przez byka „Reddituri” z dnia 11 lipca 1587 r., Formalnie go zatwierdził, co do Litanii Świętej Imię Jezusa i zalecane kaznodzieje na całym świecie, aby propagować jego użycie wśród wiernych litania do matki bozej.

Pod wpływem tego impulsu, jaki nadano modlitwa do matki bozej niektórzy pisarze ascetyczni zaczęli publikować wielką liczbę litanii ku czci Zbawiciela, B. Dziewicy i świętych, często niedoinformowanych i zawierających wyrażenia teologicznie niepoprawne, więc że papież Klemens VIII ogłosił (6 września 1601 r.) surowy dekret Świętego Oficjum, który, podtrzymując litanie zawarte w księgach liturgicznych, a także modlitwa z Loreto, zakazał publikowania nowych litanii lub używania te już opublikowane w publicznym nabożeństwie, bez aprobaty Kongregacji Obrzędów.

W Rzymie modlitwę Loreto została wprowadzona do bazyliki Santa Maria Maggiore przez kardynała Francesco Toledo w 1597 roku; aw 1613 r. papież Paweł V kazał śpiewać go w tym kościele, rano i wieczorem, w soboty oraz w wigilię i święta Madonny. W wyniku tego przykładu modlitwa Loreto zaczęła być używana i nad jest w dużej mierze używana we wszystkich kościołach Rzymu. Dominikanie podczas kapituły generalnej, która odbyła się w Bolonii w 1615 r., Kazali ją recytować we wszystkich klasztorach swojego zakonu po soborze w soboty pod koniec zwyczajowej „Salve Regina”. Modlitwa loretańska tak zwana z Loreto została po raz pierwszy włączona do Rituale Romanum w 1874 r
[/av_textblock]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania Loretańska Tekst

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.
[/av_textblock]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania loretańska jak odmawiać

Możemy wyobrazić sobie obecność Matki Bożej i każdym słowem zwracać się do nie jak do osoby, która jest obok nas i możemy ją poprosić o wszystko. Wezwanie litanijne to głębia obecność z Bogiem. Wiele razy myśli mogą uciekać ale zawsze trzeba wracać to poczucia obecności Maryi i słów, którymi się do niej wracasz.
[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-yyluz’]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania Loretańska pdf

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-qxxvv’]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania loretańska youtube

[/av_textblock]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA’ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” av_uid=’av-k4bvgmau’ id=” custom_class=”]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-keys3′]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-flnkz’]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania loretańska śpiewana

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-7xba3′]

[av_video src=’https://www.youtube.com/watch?v=s4E7MBWFbvA’ mobile_image=’https://modlitwyreligijne.pl/wp-content/uploads/2019/12/Litania-loretańska-zdjęcia.jpg’ attachment=’688′ attachment_size=’full’ format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” av_uid=’av-k4bvgmau’ id=” custom_class=”]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania loretańska nuty


[/av_textblock]

[av_textblock size=’18’ font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k3huctma’ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Litania loretańska zdjęcia

Litania loretańska zdjęcia
[/av_textblock]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-buh2j’]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k4bvmii0′ id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]

Poleć nas i głoś z nami słowo Boże

[/av_textblock]

[av_social_share title=’Doceń i poleć nas’ style=” buttons=” av_uid=’av-k4bvi8bx’ alb_description=” id=” custom_class=” admin_preview_bg=”]
[/av_one_full]

error: Content is protected !!