Koronka do miłosierdzia

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#0a0a0a’ id=” custom_class=” av_uid=’av-k42amfax’ admin_preview_bg=”]

Koronka do miłosierdzia

koronka do miłosierdzia

koronka do miłosierdzia

Koronka do Miłosierdzia Bożego to wyjątkowy dar, który człowiek otrzymał od Boga. Jest ona chrześcijańskim nabożeństwem opartym na chrystologicznych objawieniach Jezusa przedstawionych przez świętą Faustynę Kowalską. Faustyna stwierdziła, że modlitwę otrzymała poprzez wizje i rozmowy z Jezusem, który złożył konkretne obietnice dotyczące odmawiania modlitw. Papież Jan Paweł II odegrał zasadniczą rolę w formalnym ustanowieniu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Chociaż modlitwy wypowiadane na paciorkach różańca mają specyficzne podobieństwa między Koronką do Miłosierdzia Bożego a Koronką do Ran Zwykłych, to jednak są to osobne koronki, które zostały wprowadzone ponad 20 lat temu, jedna w Polsce, druga we Francji.

Modlitwa jest chwalebnym sposobem na wejście w obfite Miłosierdzie Boże. Zajmuje tylko kilka minut i można się nią łatwo modlić prawie wszędzie. Korzystając z różańca, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem, aby ofiarować tę cudowną modlitwę. Szczególnie dobrze jest odmawiać ją o godzinie trzeciej.

Koronka do Miłośierdzia Bożego jest szczególnie ważna dla każdego chrześcijanina, ponieważ związna jest z Karolem Wojtyłą. Papież Jan Paweł II zmarł w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego w kwietniu 2005 r., a został kanonizowany przez papieża Franciszka w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 r. Następnie papież Franciszek kontynuował orędzie o Bożym Miłosierdziu, ustanawiając w roku 2016 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który był szczególnie poświęcony duchowym i cielesnym dziełom miłosierdzia.

Boże cnoty miłosierdzia

W Biblii cnoty miłosierdzia i współczucia są wymieniane w różnych formach setki razy, zwłaszcza w opisie Bożej natury. Zamiast dawać nam to, na co zasługujemy, Bóg raz po raz okazywał miłosierdzie, nie po to, by odebrać nam odpowiedzialność, ale by dać nam szansę na pokutę i zbawienie. Możemy zadać sobie pytanie: Co zrobiliśmy z tą szansą?

Jako niezasłużeni odbiorcy Bożego miłosierdzia, nic innego nie byłoby właściwe, jak tylko to, że sami okazujemy bezwarunkowe miłosierdzie i współczucie dla innych ludzi. Rzeczywiście, nakazuje się nam być miłosiernymi, tak jak Bóg jest miłosierny! Biblia mówi nawet o współczuciu i opiece nad zwierzętami. Współczucie to dzielenie się bólem i cierpieniem Biblia często wspomina o cierpieniu. Choć może się to odnosić do cierpienia zewnętrznego, fizycznego, to w Nowym Przymierzu odnosi się przede wszystkim do cierpienia, które ma miejsce wtedy, gdy zaprzeczasz własnym grzesznym pożądliwościom i pragnieniom. Naszym największym przykładem w tym jest sam Jezus, który wziął na siebie ludzką naturę, oddając swoje życie, aby otworzyć przed nami drogę wiecznego zbawienia. Czy możemy również otworzyć nasze serca na innych, przyjaciół i obcych, i nauczyć się kochać bezinteresownie, tak jak byliśmy kochani? Na to pytanie każdy powinien odpowiedzieć zgodnie z własnym sercem i sumieniem.

Koronka do miłosierdzia bożego kiedy odmawiać

Zgodnie z tradycją rzymskokatolicką koronkę można wypowiedzieć o każdej porze, ale szczególny czas modlitwy przypada na Niedzielę Miłosierdzia Bożego oraz piątki o 15:00. Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego trwa tylko kilka krótkich minut, ale przynosi wiele wspaniałych korzyści. Modląc się tą prostą modlitwą:

· uznajemy Boga za naszego Miłosiernego Zbawiciela

· uznajemy Boga za źródło naszego życia

· uznajemy naszą własną grzeszność

· modlimy się o Bożą pomoc zbawczą

Należy pamiętać, że pasja i zmartwychwstanie JEZUSA otworzyły przed nami całą aleję miłosierdzia. Ta modlitwa zegarowa godziny trzeciej może być odmawiana samodzielnie lub w połączeniu z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Na krótką chwilę zatrzymaj się i przypomnij sobie, co JEZUS zrobił dla każdego z nas. On umarł, abyśmy mogli żyć. W tej godzinie miłosierdzia podziękuj za Jego ofiarę.

Koronka do Bożego Miłosierdzia jak odmawiać

Jako rzymskokatolickie nabożeństwo, koronka jest często odmawiana jako modlitwa różańcowa z tym samym zestawem koralików różańcowych używanych do różańca lub Koronki Rany Świętej. Koronka może być również odmawiana bez koralików, zwykle przez liczenie modlitw na opuszkach palców i może towarzyszyć jej oddawanie czci obrazowi Miłosierdzia Bożego.

Na samym początku modlitwy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach różańca(1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach różańca(10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie różańca (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Miłosierdzie napędza współczucie, dostarczając obiecujących błysków światła w zaciemnionym świecie. To dobroć, przebaczenie i empatia. Miłosierdzie Boże odzwierciedla się w krzyżu Chrystusa, który jest bezpośrednim odbiciem Jego miłości do nas. Miłosierdzie jest cechą charakterystyczną Jedynego Prawdziwego Boga. Korzyści z Bożego miłosierdzia obejmują pokój, miłość i radość. W Chrystusie, miłosierdzie i prawda spotykają się razem. Kiedy poddajemy się Jego miłosiernej drodze, wybieramy uznanie pokoju. Poza Chrystusem jest to niemożliwe. Brak miłosierdzia i przychylności w życiu to bardzo zła rzecz. Dzieje się tak dlatego, że są chwile, kiedy pewne sytuacje są poza naszą kontrolą lub ograniczeniami i tylko Boże miłosierdzie może pomóc. Tego rodzaju sytuacje lub problemy mogą prowadzić do życia pełnego zmagań i frustracji. Aby przezwyciężyć te trudne momenty w naszym życiu, potrzebujemy Bożego miłosierdzia i łaski.

Tagi: koronka do bożego miłosierdzia, koronka do miłosierdzia bożego mówiona, koronka do miłosierdzia bożego śpiewana

[/av_textblock]

error: Content is protected !!