Bóg nas nie opuści

広告ブロッカーが検出されました

私たちのウェブサイトは、私たちの訪問者にオンライン広告を表示することによって可能になります. 広告ブロッカーを無効にしてサポートを検討してください.

„Bo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści.” (Psalm 94;14)

„A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.” (II Księga Mojżeszowa 19;5)

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” (Księga Jozuego 1;9)

„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; nie bój się więc i nie trwóż się!」 (V Księga Mojżeszowa 31;8)

„Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (List do Rzymian 8;38-39)

エラー: コンテンツは保護されています !!